1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Wybór argumentów z wniosku do Rady Gminy Oświęcim o nadanie naszej szkole  imienia Henryka Sienkiewicza

Intrygująca publicystyka i powieści "ku pokrzepieniu serc" zaskarbiły Henrykowi Sienkiewiczowi uznanie i wdzięczność współczesnych oraz późniejszych pokoleń.

Jego biografia jest przykładem nieustannego rozwoju i samodoskonalenia. Olbrzymi talent nagrodzony został  Literacką Nagrodą Nobla. Jego utwory posiadają  niezwykłe walory wychowawcze i są znakomitą lekcją historii. Sienkiewiczowskich bohaterów cechuje  honor,  lojalność,  wierność  swoim  przekonaniom,  patriotyzm,  heroizm,  odwaga  i  zdolność  do  poświęceń,  ale także szlachetność, wspaniałomyślność i romantyczne uczucia.

Henryk Sienkiewicz spełniał się nie tylko w pisarstwie, był także podróżnikiem, społecznikiem i organizatorem kultury narodowej. Wystarczy wspomnieć Listy z podróży będące zapisem amerykańskich, afrykańskich i europejskich doświadczeń,  listy interwencyjne występujące przeciwko polityce zaborców, ufundowanie  stypendium dla  artystów  i  uczonych, a  także  działalność w Szwajcarskim  Komitecie  Pomocy   Ofiarom   Wojny w Polsce.

Jadłospis
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Samorząd Uczniowski
Interhead.pl