1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Wybór argumentów z wniosku do Rady Gminy Oświęcim o nadanie naszej szkole  imienia Henryka Sienkiewicza

Intrygująca publicystyka i powieści "ku pokrzepieniu serc" zaskarbiły Henrykowi Sienkiewiczowi uznanie i wdzięczność współczesnych oraz późniejszych pokoleń.

Jego biografia jest przykładem nieustannego rozwoju i samodoskonalenia. Olbrzymi talent nagrodzony został  Literacką Nagrodą Nobla. Jego utwory posiadają  niezwykłe walory wychowawcze i są znakomitą lekcją historii. Sienkiewiczowskich bohaterów cechuje  honor,  lojalność,  wierność  swoim  przekonaniom,  patriotyzm,  heroizm,  odwaga  i  zdolność  do  poświęceń,  ale także szlachetność, wspaniałomyślność i romantyczne uczucia.

Henryk Sienkiewicz spełniał się nie tylko w pisarstwie, był także podróżnikiem, społecznikiem i organizatorem kultury narodowej. Wystarczy wspomnieć Listy z podróży będące zapisem amerykańskich, afrykańskich i europejskich doświadczeń,  listy interwencyjne występujące przeciwko polityce zaborców, ufundowanie  stypendium dla  artystów  i  uczonych, a  także  działalność w Szwajcarskim  Komitecie  Pomocy   Ofiarom   Wojny w Polsce.

Wycieczka klas V w Góry Świętokrzyskie
Zakończenie roku szkolnego Zabrzmiał ostatni dzwonek.
Akcja „My ‘89”Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pamiętają ten ważny dla Polski rok przemian.
Interhead.pl