1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Portert Sienkiewicza

 

Najważniejsze wydarzenia

z życia Henryka Sienkiewicza

5 V 1846- narodziny pisarza w Woli Okrzejskiej na Podlasiu.
1858- rozpoczęcie nauki w gimnazjum realnym w Warszawie.
1866- matura i zapisanie się na wydział lekarski Szkoły Głównej.
1867- przeniesienie się na wydział filologiczno- historyczny.

1868- debiut  dziennikarski pod pseudonimem "Litwos".
1872- debiut książkowy, powieść współczesna "Na marne"
1873- pierwsza podróż zagraniczna do Wiednia.
1876- 1878- pobyt w Ameryce
        - "Listy z podróży do Ameryki" (korespondencje nadsyłane do    "Gazety Polskiej")
        - "Sachem" (nowela opublikowana w 1889r.)
        -"Szkice węglem" (nowela wydana w 1880r.)
        - "Latarnik" ( nowela wydana w 1881r.)
        - "Wspomnienia z Maripozy" (nowela wydana w 1889r.)
1878- 1879- pobyt w Paryżu.
1879- powrót do kraju. 
1883- druk w odcinkach powieści "Ogniem i mieczem".
1884- "Ogniem i mieczem" w wydaniu książkowym.
         - ukazanie się pierwszych odcinków "Potopu".
1885- śmierć żony.
1886- druk "Potopu" w odcinkach
        - wyjazd w podróż do Konstantynopola, Aten i południowych Włoch.
1887- powrót do kraju.
1887-1888- publikacja w warszawskiej prasie ostatniej części "Trylogii"- "Pana Wołodyjowskiego".
1888- podróż do Hiszpanii.
1890- podróż do Afryki (Egipt, Zanzibar, Bagamojo).
1897- 1900- druk odcinków "Krzyżaków".
1900- rok jubileuszowy Sienkiewicza
        - ze składek jubileuszowych zakupiono i przekazano w darze pisarzowi  Oblęgorek - majątek niedaleko Kielc.
1905- Nagroda Nobla za całokształt twórczości.
1910- w "Kurierze Warszawskim" druk powieści "W pustyni i w puszczy".
1914- wybuch I wojny światowej
        - wyjazd do Szwajcarii.
15 XI 1916- śmierć pisarza w Vevey, w Szwajcarii.
1924- sprowadzenie prochów Sienkiewicza do Warszawy.

Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Jadłospis
Samorząd Uczniowski
Interhead.pl