1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Portert Sienkiewicza

 

Najważniejsze wydarzenia

z życia Henryka Sienkiewicza

5 V 1846- narodziny pisarza w Woli Okrzejskiej na Podlasiu.
1858- rozpoczęcie nauki w gimnazjum realnym w Warszawie.
1866- matura i zapisanie się na wydział lekarski Szkoły Głównej.
1867- przeniesienie się na wydział filologiczno- historyczny.

1868- debiut  dziennikarski pod pseudonimem "Litwos".
1872- debiut książkowy, powieść współczesna "Na marne"
1873- pierwsza podróż zagraniczna do Wiednia.
1876- 1878- pobyt w Ameryce
        - "Listy z podróży do Ameryki" (korespondencje nadsyłane do    "Gazety Polskiej")
        - "Sachem" (nowela opublikowana w 1889r.)
        -"Szkice węglem" (nowela wydana w 1880r.)
        - "Latarnik" ( nowela wydana w 1881r.)
        - "Wspomnienia z Maripozy" (nowela wydana w 1889r.)
1878- 1879- pobyt w Paryżu.
1879- powrót do kraju. 
1883- druk w odcinkach powieści "Ogniem i mieczem".
1884- "Ogniem i mieczem" w wydaniu książkowym.
         - ukazanie się pierwszych odcinków "Potopu".
1885- śmierć żony.
1886- druk "Potopu" w odcinkach
        - wyjazd w podróż do Konstantynopola, Aten i południowych Włoch.
1887- powrót do kraju.
1887-1888- publikacja w warszawskiej prasie ostatniej części "Trylogii"- "Pana Wołodyjowskiego".
1888- podróż do Hiszpanii.
1890- podróż do Afryki (Egipt, Zanzibar, Bagamojo).
1897- 1900- druk odcinków "Krzyżaków".
1900- rok jubileuszowy Sienkiewicza
        - ze składek jubileuszowych zakupiono i przekazano w darze pisarzowi  Oblęgorek - majątek niedaleko Kielc.
1905- Nagroda Nobla za całokształt twórczości.
1910- w "Kurierze Warszawskim" druk powieści "W pustyni i w puszczy".
1914- wybuch I wojny światowej
        - wyjazd do Szwajcarii.
15 XI 1916- śmierć pisarza w Vevey, w Szwajcarii.
1924- sprowadzenie prochów Sienkiewicza do Warszawy.

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Trening z piłkarzem Maciejem Iwańskim
PIknik rodzinny
Interhead.pl