1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Bezpieczny Grojec

Uczniowie klasy pierwszej otrzymali kamizelki odblaskowe
Czy Grojec jest miejscowością, w której mieszkańcy czują się bezpiecznie? Co można jeszcze zmienić? Co warto docenić? Nad odpowiedziami na  te pytania zastanawiali się uczniowie klasy IIb. Wspólnie ze swoimi rodzicami napisali bardzo ciekawe listy skierowane do sołtysa Grojca Pana Krzysztofa Wolaka, który odwiedził naszą szkołę. Gość uważnie wysłuchał odczytanych listów i obiecał interwencję. Miłą niespodzianką było przekazanie kamizelek odblaskowych wszystkim uczniom klasy pierwszej. Przypomniano również o potrzebie ich noszenia nie tylko podczas realizacji konkursu " Odblaskowa Szkoła", który właśnie dobiega końca. Pan Krzysztof Wolak pomógł także w wyborze laureatów szkolnego konkursu fotograficznego " Jesienią na rodzinnej wycieczce odblaskowo i bezpiecznie".   Spotkanie zorganizowała Małgorzata Chwieut
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Laureaci szkolnego konkursu fotograficznego
Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Zakończenie roku szkolnego Zabrzmiał ostatni dzwonek.
PIknik rodzinny
Interhead.pl