1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Klauzule informacyjne


ZGODNIE Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM WYNIKAJĄCYM Z ART. 13
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z
27.04.2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH
DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O
OCHRONIE DANYCH – ZWANEGO DALEJ RODO) INFORMUJEMY:

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
HENRYKA SIENKIEWICZA W GROJCU, AL. OGRODOWA 2, 32-615 GROJEC, KTÓRĄ
REPREZENTUJE DYREKTOR MGR INŻ. JOANNA WYSOGLĄD.

2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST PRZEMYSŁAW PALIWODA, Z KTÓRYM
MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ E-MAILOWO IOD@KANCELARIAPALIWODA.PL LUB
PISEMNIE NA WW. ADRES ADMINISTRATORA.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA KLAUZUL
INFORMACYJNYCH DOSTĘPNYCH PONIŻEJ LUB W NASZEJ SIEDZIBIE.

Pliki do pobrania:

Klauzula_informacyjna_dla_kandydatów_do_pracy.pdf (Rozmiar: 491607 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_kontrahentów.pdf (Rozmiar: 490513 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_osób_upoważnionych_do_odbioru.pdf (Rozmiar: 753305 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_rodziców_opiekunów_prawnych.pdf (Rozmiar: 502740 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_uczestników_konkursów.pdf (Rozmiar: 701758 bajtów)
Klauzula_informacyjna_monitoring_wizyjny.pdf (Rozmiar: 541717 bajtów)
Zakończenie roku szkolnego Zabrzmiał ostatni dzwonek.
Trening z piłkarzem Maciejem Iwańskim
Akcja „My ‘89”Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pamiętają ten ważny dla Polski rok przemian.
Interhead.pl