1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia

opis niedostepny

To już nie zmiany, lecz kryzys klimatyczny!- przekonywali uczniowie klas siódmych, którzy w tym roku szkolnym realizują program przygotowany przez Polską Akcję Humanitarną. Nosi on nazwę Godziny Wychowawcze ze Światem. 5 grudnia uczniowie z tych klas, pod kierunkiem wychowawczyń,  przygotowali happening klimatyczny, podczas którego siedmioro uczniów zaprezentowało pełne emocji przemówienia. Swoje mowy wygłaszali: Amelia Bielowicz ( 7a), Emilia Noworyta (7a), Maja Ryszka (7a), Jakub Kruk (7b), Gabriela Matlak (7b), Piotr Płonka (7b) i Sandra Sporysz (7b).

Uczniowskie przemówienia zwracały  uwagę na zagrożenia, które przyniosła od czasów rewolucji przemysłowej beztroska działalność człowieka. Podkreślały, że ludzie koniecznie muszą zmienić swój sposób myślenia, by mogli nadal bezpiecznie żyć na Ziemi.

Uczniowie przygotowywali także hasła klimatyczne, których zadaniem była refleksja nad kondycją naszej planety. Podczas happeningu publiczność wykrzykiwała hasła:

Ziemia płonie, Ziemia tonie!!!

i

Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia!!! 

Dopełnieniem spotkania była wystawa, na której zeprezentowano materiały graficzne wypracowane podczas Godzin Wychowawczych ze Światem

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Samorząd Uczniowski
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Interhead.pl