1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Odblaskowy tor przeszkód

opis niedostepny

        Aby promować zasadę bezpieczeństwa i widoczności na ulicy dla uczniów klasy  IVc oraz VII został zorganizowany na lekcji wychowania fizycznego „Odblaskowy Tor Przeszkód”.

        Uczniowie wyposażeni w kamizelki odblaskowe pod opieką nauczycieli Joanny Miłoń i Sebastina Smolarka wykonywali  swoje ulubione ćwiczenia sportowe. Poinformowani zostali o zasadach bezpieczeństwa, wzajemnej asekuracji, bezpieczeństwie wykonywania ćwiczeń, współdziałaniu w grupie, co miało przełożenie na sytuacje w ruchu drogowym. Uczniowie w dwóch zespołach: pomarańczowym i żółtym świetnie się bawili pamiętając o przestrzeganiu zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Jadłospis
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Interhead.pl