1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Projekt DiAMEnT

opis niedostepny
opis niedostepny
 

 

DiAMEnT– dostrzec i aktywizować możliwości energię, talenty.

 

      Szkoła  zapewniając  bezpieczne i korzystne dla ucznia warunki edukacji, poszanowania praw dziecka i ucznia, realizuje zadania w zakresie przekazywania uczniom rzetelnej wiedzy, kształtowania i doskonalenia umiejętności oraz wychowawczego wspomagania rozwoju osobowego. Głównym celem programu „ Twórczo odkrywam świat” w ramach projektu edukacyjnego  DiAMEnT, który od września realizowany jest w  naszej szkole dla uczniów klas trzecich jest wspieranie twórczego rozwoju dzieci zgodnie z ich  potencjałem i możliwościami w relacji ze środowiskiem społecznym, kulturowym, i przyrodniczym.

 Zadaniem programu jest:

· rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej

· poszukiwanie, odkrywanie i dążenie do osiąganych celów

· rozwijanie samodzielności w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i grupowym w  zdobywaniu  wiedzy   i   kształtowaniu umiejętności

· rozbudzanie świadomej użyteczności zdobywanej wiedzy i umiejętności

· kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za innych, z którymi przyszło nam dzielić pracę i zabawę

·  kształtowanie umiejętności słuchania innych  i rozumienia ich poglądów, akceptacji różnic między ludźmi, szacunku dla mniejszości i zachowań tolerancyjnych

   Program został podzielony na trzy etapy. Do każdego z nich  dobrano szczegółowe zadania edukacyjne, określające specyfikę jego realizacji. Na etapie pierwszym „ Inspiracja” najczęściej pojawiały się zabawy ruchowe, taniec, ekspresja ruchowa i plastyczna. W fazie drugiej „ Otwieranie umysłu” nasza praca koncentruje się na  kształtowaniu twórczych postaw, ćwiczeniach rozwijających wyobraźnię. W trzecim Rozwiązania/Kreacja” będziemy starali się podejmować trudniejsze ćwiczenia i zadania, które będą wymagały od uczestników projektu większej samodzielności w dostrzeganiu i rozwiązywaniu  problemów.

 

Samorząd Uczniowski
Interhead.pl