1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Ratujemy i Uczymy Ratować

Próba bicia rekordu 2014r.

Już 16 października 2015r. (piątek) 12.00-12.30

ramach realizacji założeń programu Fundacji WOŚP " Ratujemy i Uczymy Ratować" nasza szkoła po raz trzeci będzie uczestniczyć w ogólnopolskiej próbie bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji oddechowo - krążeniowej przez jak największą ilość osób. Tego dnia obchodzimy " Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca". Wszyscy uczniowie klas I - III zostali już  zapoznani ze sposobami udzielania pierwszej pomocy oraz mieli możliwość ćwiczeń praktycznych z użyciem fantomów. Nad poprawnością ćwiczeń czuwały przeszkolone przez Fundację WOŚP instruktorki: Krystyna Jaromin, Małgorzata Semik, Małgorzata Chwierut oraz Małgorzata Żurawska.  Swoją pomoc zapowiedzieli również przedstawiciele Gminy Oświęcim, sołtys Grojca  oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu. Klasy pierwsze otrzymają w tym roku "Apteczki Małego Ratownika", przekazane nam przez Fundację WOŚP. W przygotowaniu upominków wzorowo pomogli uczniowie klasy IVb. Pozostałe klasy otrzymały je na koniec ubiegłego roku szkolnego. Mamy nadzieję, ze wspólnymi siłami uda nam się pobić rekord z 2013 roku, na który zapracowało  83 111 osób  z 1131 instytucji.  W 2014 roku w próbie uczestniczyło 67 396 osób. 

Zapraszamy do udziału!

Próba bicia rekordu 2014r.
opis niedostepny
Przygotowywanie
Samorząd Uczniowski
Jadłospis
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Interhead.pl