1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Spotkanie z Michałem Zawadką - pisarzem i mówcą motywacyjnym

Zdjęcie pobrane ze strony Gminnej Biblioteki w Trzcinicy
To było niezwykłe spotkanie! Uczniowie klas siódmych i ósmej mieli okazję uczestniczyć w warsztatach motywacyjnych, które można by nazwać tytułem książki Michała Zawadki "CHCĘ BYĆ KIMŚ". Młodzież przekonała się, że sukces w życiu zależy od nich samych. Trzeba postawić na sformułowanie jasnych celów, na wytrwałość, zaangażowanie i wykraczanie poza schematy. Należy odciąć niewidzialne łańcuchy od największego zjadacza czasu - telefonu. Warto postawić na głębokie relacje z rówieśnikami oparte na wzajemnym szacunku. Przestać się ciągle oceniać, a zacząć doceniać nawet niewielkie rzeczy. Choć na sali było ponad dwieście osób, wszyscy z zainteresowaniem słuchali niezwykłego mówcy. Niektórzy wyszli ze spotkania odmienieni. Kilku uczniów zakupiło książkę autora i poprosiło o dedykację. Organizatorem warsztatów była Biblioteka Gminna w Grojcu.
Jadłospis
Samorząd Uczniowski
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Interhead.pl