1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Spotkanie z leśniczym

Pan Ryszard Ćwilklicki- leśniczy z Nadleśnictwa Jeleśnia
Już po raz drugi gościliśmy w naszej szkole pana Ryszarda Ćwiklickiego - leśniczego z Nadleśnictwa Jeleśnia. Uczniowie klas młodszych mieli okazję do utrwalenia wiadomości  zdobytych na zajęciach. Podczas barwnej prelekcji zapoznali się z pracą leśniczego, nauczyli się rozróżniać poroże od rogów oraz poznali wiele ciekawostek z życia leśnych zwierząt. Gość zachęcał do częstego obcowania z przyrodą. Zwrócił  także szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z uroków lasu. W podziękowaniu uczniowie klas trzecich zaśpiewali piosenkę i odczytali rymowanki o lesie, które sprawiły gościowi miłą niespodziankę. Czekamy na prace plastyczne " Pan leśniczy w pracy "- najciekawsze zostaną nagrodzone.
Uczniowie klas trzecich utrwalali wiadomości zdobyte na zajęciach
Pierwszaki z panem leśniczym
Uczniowie klasy IIIb tworzyli rymowanki o lesie
Gość zachęcał do czytania książek o tematyce przyrodniczej
Laureaci konkursu plastycznego
Wycieczka klas V w Góry Świętokrzyskie
Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Zakończenie roku szkolnego Zabrzmiał ostatni dzwonek.
Interhead.pl