1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Sukces ucznia klasy VI

opis niedostepny

Uczeń klasy szóstej -Mateusz Mika został laureatem Konkursu Tematycznego Wielcy władcy Polski- Piastowie, zajmując III miejsce w województwie małopolskim. Ten poważny turniej wiedzy historycznej rozpoczął się w październiku eliminacjami szkolnymi. Później Mateusz wyjechał na etap rejonowy do Wadowic, a następnie na etap wojewódzki do Krakowa. Wykazał się tam gruntowną wiedzą na temat panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Wstydliwego, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Rozdanie dyplomów odbyło się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, a jedną z nagród było zwiedzanie jego ekspozycji. Gratulujemy i życzymy Mateuszowi dalszych sukcesów naukowych.

Zakończenie roku szkolnego Zabrzmiał ostatni dzwonek.
Wycieczka klas V w Góry Świętokrzyskie
Akcja „My ‘89”Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pamiętają ten ważny dla Polski rok przemian.
Interhead.pl