1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Wycieczka klas IV i VI do Kazimierza i Sandomierza

Wycieczka klas IV i VI do Kazimierza i Sandomierza
opis niedostepny

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 28 maja w promieniach niemal wakacyjnego słońca klasy IVa, IVb, VIa i VIb wyruszyły na trzydniow± pełn± rozmaitych atrakcji wycieczkę.  Zwiedzili¶my m.in. Jędrzejów, Janowiec, Kazimierz Dolny i Sandomierz. Płynęli¶my statkiem po Wi¶le, z tej perspektywy podziwiaj±c piękne widoki. W Kurozwękch uczestniczyli¶my  w niezwykłym safari, przygl±daj±c się z bliska stadom bizonów.

 

opis niedostepny
opis niedostepny
Zakończenie roku szkolnego Zabrzmiał ostatni dzwonek.
Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Wizyta w Bielsku-BiałejZajęcia ekologiczne w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Interhead.pl