1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Tegoroczni absolwenci
Pani wójt wręcza nagrodę Najlepszemu Absolwentowi Gminy Oświęcim

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnych 24 absolwentów opuściło mury naszej szkoły. Wśród nich znalazła się Angelika Raj, która zdobyła tytuł Najlepszego Absolwenta Gminy Oświęcim. Nagrodę za swoje wysokie wyniki w nauce odebrała z rąk pani Wójt Gminy Oświęcim - Małgorzaty Grzywy. Pani dyrektor Joanna Wysogląd wręczyła dyplomy wzorowego ucznia i wiele wyróżnień za pracę w kołach zainteresowań. Szóstoklasiści w radosnym pełnym piosenek programie podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za:

 Za naukę czytania i pisania i za kodeks zabraniania,

Za tabliczkę mnożenia i za bujne marzenia,

Za wędrówki w nieznane i za bitwy wygrane, 

Za sportowe rozgrywki i ludowe przyśpiewki,

I za piątki i szóstki, za minusy i plusy,

Za pochwały, nagany, za cenzurki z paskami,

Za wiem, umiem, chcę,

Za kim być, jakim być, za naukę jak żyć!!! 

Przekazanie sztandaru uczniom klasy V
Najlepsi uczniowie klasy III
Najlepsi sportowcy szkoły
Wzorowi uczniowie klasy IV a
Wzorowi uczniowie klasy IV b
Wzorowe uczennice klasy Va
Wzorowi uczniowie klasy V b
Wzorowi uczniowie klasy VI
Dziękujemy!
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Samorząd Uczniowski
Interhead.pl