1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Aktualności

Przejdź do achiwum

2019-05-22 - Konsultacje dla rodziców


2019-05-21 - Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.


2019-05-21 - Pierwszaki zdobyły Zamek Lipowiec


2019-05-20 - Spotkanie organizacyjne
Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych


2019-05-20 - Wycieczka klas V w Góry Świętokrzyskie


2019-05-13 - Noc filmowa w szkole


2019-05-13 - Sukces uczennicy z klasy VIII


2019-05-12 - Święto Konstytucji 3 Maja


2019-05-10 - Cezary Trybański w naszej szkole !


2019-05-07 - Wycieczka klas IV do Ojcowskiego Parku Narodowego


2019-05-06 - Wycieczka klas VI na Podkarpacie


2019-05-04 - Wycieczka klasy III do Krakowa


2019-04-30 - Uroczyste pasowanie klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej


2019-02-25 - NOWY SYSTEM EDUKACJI, KSZTAŁCENIE W LICEACH, TECHNIKACH I SZKOŁACH BRANŻOWYCH, JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK 2019/2020?, KRYTERIA REKRUTACJI


Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Konsultacje dla rodziców
Noc filmowa w szkole
Interhead.pl