1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Ukazał się już 100 numer pisemka uczniów klas I- III „Kleksik"

HISTORIA POWSTANIA GAZETKI:

   Miesięcznik redagowany jest od 1997 roku. Opiekę nad zespołem redakcyjnym sprawuje Małgorzata Chwierut.  „Kleksik” nieustannie cieszy się   dużą popularnością wśród  uczniów i rodziców. Ma charakter informacyjno - literacki i edukacyjny. Stwarza możliwość przekazywania dodatkowych wiadomości poszerzających  wiedzę uczniów, jak  również informowania o sprawach   bieżących  i sukcesach szkoły. Można w nim znaleźć wiele konkursów dydaktycznych i  łamigłówek dostosowanych do poziomu uczniów klas I- III. Stałymi rubrykami są redagowane przez uczniów:

   Dyktanda tematyczne  -  dostosowane do poziomu uczniów klas I- III

Nasza twórczość- prezentacja twórczości uczniów, powstałej podczas zajęć szkolnych oraz prac konkursowych ( wiersze, fraszki, opisy, opowiadania, sprawozdania z przebiegu uroczystości szkolnych)

Kleksik składa życzenia - informacje o urodzinach uczniów, które w klasach są obchodzone bardzo uroczyście i w rodzinnej atmosferze.                                           

       Kącik dla rodziców   – wskazówki na temat właściwego postępowania z dziećmi oraz  radzenia sobie z niektórymi trudnościami  swoich pociech w nauce.

     Informacje -  wykaz imprez szkolnych w danym miesiącu, informacje o bieżących konkursach i ich wyniki.

NAJWIĘKSZE SUKCESY:

Pisemko brało udział w Powiatowym Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną,  zdobywając:      

I miejsce - 2004r. 

II miejsce - lata: 2006,  2008

Wyróżnienia :  lata: 2003, 2005, 2007

W roku 2006 „ Kleksik” zdobyło  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Najlepsza gazetka”  zorganizowanym przez tygodnik dla dzieci „ Dominik” .

                                                             Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grojcu informuje.Od dnia 2 września 2019r. rozpocznie jazdę autobus szkolny dowożący uczniów z Łazów.
Międzynarodowy sukces uczennicy z naszej szkołyHania Płonka, uczennica naszej szkoły została nagrodzona w XVIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy światu pokój".
Jadłospis
Interhead.pl