1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Spotkanie z górnikami

O tym jak trudna i niebezpieczna jest praca górników przekonali się uczniowie klas młodszych podczas spotkania z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy KWK  „Piast". Zaproszeni goście : Jerzy Demski, Mirosław Ketmaniuk, Albin Kojm i Krzysztof Sporysz wspaniale zaprezentowali niezbędny  sprzęt ratowniczy oraz sposoby jego użycia podczas zagrożenia. Uczniowie podziwiali również elementy galowego stroju górniczego oraz symbole górnictwa. Na pamiątkę swojej wizyty szkoła otrzymała cenne upominki : figurę św. Barbary, pamiątkowy medal upamiętniający 25-lecie strajku KWK  „Piast” , skamielinę solną,  album „Jubileusz XXX- lecia  KWK „Piast” oraz interesującą książkę „14 dni pod ziemią”. Dziękujemy  także za słodkie upominki. Życzymy naszym gościom - Szczęść Boże!


Trening z piłkarzem Maciejem Iwańskim
Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
Wycieczka klas IV do Ojcowskiego Parku Narodowego
Interhead.pl