1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

 

            W naszej szkole realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.  Od września 2009 projekt realizuje klasa IIa pod opieką  pani Doroty Dudek.  W latach 2010-2011 będą w nim uczestniczyć uczniowie kolejnych klas pierwszych. Projekt stwarza warunki rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpływa  również na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych. Realizacja zajęć dodatkowych oparta jest o własny autorski pomysł nauczycielki. W specjalnie zorganizowanych i wyposażonych ,,Ośrodkach zainteresowań” uczniowie rozwijają indywidualne zdolności: językowe, matematyczno-przyrodnicze, muzyczno-ruchowe, intrapersonalne, interpersonalne. Dużym zainteresowaniem cieszą się atrakcyjne pomoce dydaktyczne, przybory do ćwiczeń ruchowych, zestaw instrumentów perkusyjnych oraz lalki  teatralne. Uczniowie tworzą  w zespołach  gry planszowe, które  wykorzystują później na zajęciach . W „Kąciku twórczego myślenia” zamieszczają wiersze, zagadki , opisy i opowiadania oraz  pomysłowe prace plastyczne. W grudniu zakończył się I etap projektu. Nastąpiło uroczyste przekazanie pomocy klasie Ib. Na zakończenie zajęć dodatkowych 15 grudnia  odbył się pokaz efektów i osiągnięć  uczniów. Swoją obecnością zaszczyciła nas wójt Gminy Oświęcim Eliza Góra,która przekazała również przybyłym rodzicom i uczniom świateczne życzenia.  Realizując projekt, szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, natomiast uczniowie zyskali  szansę na rozwijanie indywidualnych  predyspozycji intelektualnych.

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z uczniami klasy drugiej realizacja projektu sprawia im wiele  radości i zadowolenia. Życzymy kolejnej klasie wielu sukcesów w drodze do wiedzy 


Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Jadłospis
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Interhead.pl