1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

1% dla mojej szkoły

Szanowni Państwo!

To już kolejna edycja naszej akcji „1% dla mojej szkoły” i przy tej okazji dziękujemy wszystkim sympatykom i darczyńcom za okazaną pomoc. Dzięki Państwa zaangażowaniu Szkoła w Grojcu  otrzymała za rok 2013 kwotę 1355,10 zł. za którą zakupiliśmy cyfrowy aparat fotograficzny oraz piłki do gry. Równocześnie zwracamy się z prośbą o wsparcie w bieżącym roku. BARDZO DZIĘKUJEMY.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej stowarzyszenia pod adresem www.spsm.edu.pl gdzie publikowane są wszystkie  raporty i prowadzone programy.

Poniżej umieszczamy sposób dokonywania wpłat 1% w 2015 roku a dotyczące rozliczenia podatku za rok 2014.

 Dyrektor Szkoły

 

H.

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz ,

 

124. Numer KRS     0000052078

Wnioskowana kwota                                                                Kwota z poz. 125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 120, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w  dół

125.  

   zł.        gr.

 

I.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE     Podatnicy, którzy wypełnili część H w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając

kwadrat w poz. 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125.   W poz. 128 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

126.Cel szczegółowy 1%       .          SP Grojec

127. Wyrażam zgodę

 

128.                                                         .    


Jasełka dla Kochanych Babć i Drogich Dziadków
Jadłospis
Rekrutacja 2020/2021
Interhead.pl