1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Opieka stomatologiczna dla dzieci

Opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły sprawuje lekarz dentysta w Poradni Stomatologicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia z sercem w Grojcu" ul. B Chowańca 4, 32-615 Grojec.

Rodzice ustalają termin wizyty stomatologicznej swojego dziecka w rejestracji przychodni osobiście lub telefonicznie pod numerem 733 810 533 i zgłaszają się do przychodni na ustaloną wizytę ze swoim dzieckiem.


Szkolny Klub Wolontariatu podczas 28 finału WOŚP
Jadłospis
Samorząd Uczniowski
Interhead.pl