1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Wyniki VI edycji Małopolskiego Konkursu" Odblaskowa Szkoła"


Do konkursu zgłosiło się 259 szkół podstawowych.

Na podstawie przesłanych sprawozdań ocenie poddano 208 szkół podstawowych z uwagi na brak nadesłanych sprawozdań nie oceniono 51 szkół. Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu Zespół Jury (składający się z przedstawicieli: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), w oparciu o zapisy w Regulaminie VI Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” postanowił przyznać naszej szkole 19 miejsce w Konkursie. Poprawiliśmy znacznie nasz wynik z zeszłego roku.

Edycja

Miejsce zajęte   w województwie

 Miejsce zajęte       w powiecie

 Miejsce  zajęte      w gminie

SUMA
PUNKTÓW

V - 2014

45

4

 

2

885

VI – 2015

19

3

2

952

 

                                                       

Dziękuję

wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Uczniom za zaangażowanie w realizację podjętych przez nas inicjatyw i aktywny udział w konkursie „ Odblaskowa Szkoła

Koordynatorka konkursu na terenie szkoły Małgorzata Chwierut


Nośmy odblaski – świećmy przykładem!

Samorząd Uczniowski
Interhead.pl