1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Ogólnopolska Próba Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy

16 października 2019  (środa)

12:00 - 12:30

Nasza szkoła będzie brała udział      

w Ogólnopolskiej Próbie Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy

Akcję organizuje Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”.

 Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. 

Fundacja WOŚP uczestniczy w nim od samego początku. Szczególnie mocno liczy na zaangażowanie  szkół działających w ramach Programu Edukacyjnego " Ratujemy i Uczymy Ratować",  które zostały wyposażone zarówno w wiedzę, jak i umiejętności oraz fantomy. Nasza szkoła także uczestniczy w próbach  bicia rekordu od początku.

 

 


Samorząd Uczniowski
Interhead.pl