1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Ratujemy i uczymy ratować

opis niedostepny

Ponad stu uczniów klas I - III  wzięło udział w ogólnopolskiej próbie bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Szkoła uczestniczy w Programie Edukacyjnym Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Ratujemy i Uczymy Ratować".  Przed przystąpieniem do akcji przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  numery telefonów alarmowych. Od 12.00 do 12.30 mali ratownicy wytrwale ćwiczyli na fantomach przekazanych przez Fundacje WOŚP.  Nad przebiegiem akcji czuwały przeszkolone nauczycielki: Izabela Grolik, Krystyna Jaromin oraz Małgorzata Chwierut.

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Samorząd Uczniowski
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Interhead.pl