1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Podsumowanie działań w ramach programu "Trzymaj formę!"

opis niedostepny

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj formę", w którym uczestniczy od kilku lat nasza szkoła, współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności i Związek Pracodawców. Jego celem jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Nasi uczniowie uwielbiają zajęcia ruchowe nie tylko na wychowaniu fizycznym. Uczestniczyli chętnie w wyjazdach na basen - klasy IV, w wyjazdach na lodowisko - klasy I - III, w zajęciach tanecznych w ramach kółek zainteresowań, w treningach SKS - u i  LKS -u. Klasy młodsze namówiły do aktywności fizycznej swoich rodziców i zaprosiły ich na odblaskowy spacer z kijkami" Mamo trzymaj formę!". W szkolnej gazetce "Kleksik" w numerze 161 pojawił się artykuł promujący aktywny wypoczynek w gronie rodzinnym. Dla klas I - III zorganizowano również konkurs fotograficzny " Jesienią na rodzinnej wycieczce odblaskowo i bezpiecznie". Wielkim sprawdzianem aktywności będzie piknik rodzinny, który  odbędzie się pod hasłem "Zawołaj lato z rodziną". Podczas tej środowiskowej imprezy zaplanowane zostały liczne konkurencje sportowe, w których uczesniczyć będą dzieci wraz z rodzicami. Trzymamy formę nie tylko poprzez uprawianie sportów. Ważne jest także zdrowe odżywianie. Ta problematyka pojawiła się podczas Dnia Otwartego, kiedy to dzieci z kółek teatralnych klas II zaprezentowały przedstawienie "Zdrowy Czerwony Kapturek", a także podczas świętowania pierwszego dnia wiosny, gdy klasy przygotowywały kolorowe i pełne warzyw kanapki, wykonywały plakaty promujące aktywność. Na potrzeby programu organizatorzy przygotowali specjalne materiały- plakat "Talerz zdrowia", broszury dla uczniów, rodziców, poradnik dla nauczycieli. Materiały te były wykorzystywane podczas realizacji wybranych zagadnień głównie na lekcjach wychowawczych i zajęciach świetlicowych.

  

Talerz zdrowia
opis niedostepny
Klasa Ib przygotowała pyszną sałatkę owocową
Klasa Ib przygotowała pyszną sałatkę owocową
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Mamo trzymaj formę
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Jadłospis
Interhead.pl