1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Zakończenie roku szkolnego

opis niedostepny
opis niedostepny
Przekazanie sztandaru klasom V
opis niedostepny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cała społeczność szkoły zgromadziła się na sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru delegacji klasy V. Na uroczystość przybył zastępca wójta – pan Mirosław Smolarek. W swoim przemówieniu podkreślił wysokie wyniki, które otrzymali uczniowie klasy VI na zewnętrznym sprawdzianie. Zajęli bowiem 3 miejsce wśród szkół powiatu oświęcimskiego. Zastępca wójta wręczył statuetkę najlepszemu absolwentowi gminnych szkół podstawowych- Mateuszowi Mice, który na świadectwie ukończenia szkoły zdobył niezwykle wysoką średnią ocen. Podczas uroczystości pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę wieloletniego nauczyciela naszej szkoły pana Henryka Smolarka. Uczennice z klas V przygotowały dla niego upominek w postaci piosenki. Później pani dyrektor Joanna Wysogląd podziękowała zaangażowanych rodzicom za pomoc, współpracę i wyróżniła uczniów z poszczególnych klas. Każdy z nich otrzymał dyplom i piękną nagrodę książkową ufundowaną przez Radę Rodziców. Statuetki otrzymali najlepsi sportowcy szkoły. Wyróżniono także najlepszego czytelnika i uczniów ze stuprocentową frekwencją, a także tych, którzy angażowali się w działania na rzecz szkoły i klasy. Na koniec szóstoklasiści przedstawili swój program pożegnalny, w którym zaśpiewali refleksyjne piosenki i recytowali piękne wiersze. Podziękowali wszystkim pracownikom szkoły słowami „Żegnamy was, dziękując przy tym za każdy uśmiech, ciepłe słowo i przyjazny gest”. Pojawiły się łzy wzruszenia. Przecież jak powiedziała poetka „Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji!

Wystąpienie zastępcy wójta Gminy Oświęcim pana Mirosława Smolarka
Najlepszy absolwent Gminy Oświęcim - Mateusz Mika
Dziewczyny klas V podczas wykonania piosenki dla pana Henryka Smolarka
Odchodzący na emeryturę nauczyciel wychowania fizycznego - Henryk Smolarek
opis niedostepny
Najlepszy czytelnik
Wyróżnieni uczniowie z klasy IIb
Wyróżnieni uczniowie z klasy Ia
Wyróżnieni uczniowie z klasy IIa
Wyróżnieni uczniowie z klasy IIIa i IIIb
Wyróżnieni uczniowie z klasy Ic
Wyróżnieni uczniowie klasy IVa
Wyróżnieni uczniowie z klasy Ib
Uczniowie wyróżnieni za stuprocentową frekwencję
Wyróżnieni uczniowie z klasy IVb
Wyróżnieni uczniowie z klasy Va
Uczniowie wyróżnieni za pracę na rzecz klasy i szkoły
Wyróżnieni uczniowie z klasy VI
Wyróżnieni uczniowie klasy Vb
Program pożegnalny klasy VI
Program pożegnalny klasy VI
Program pożegnalny klasy VI
Program pożegnalny klasy VI
Program pożegnalny klasy VI
Program pożegnalny klasy VI
Program pożegnalny klas VI
Program pożegnalny klasy VI
opis niedostepny
Program pożegnalny klasy VI
Program pożegnalny klas VI
Najlepsi sportowcy szkoły
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Samorząd Uczniowski
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Interhead.pl