1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Odblaskowa Szkoła

opis niedostepny

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grojcu po raz trzeci  przystąpiła do konkursu dla szkół podstawowych województwa małopolskiego  Odblaskowa Szkoła”. Planujemy liczne konkursy i wydarzenia, które mamy nadzieję zaangażują wszystkich rodziców i mieszkańców Grojca. Koordynatorem konkursu na terenie szkoły jest  pani Małgorzata Chwierut. W akcje zaangażowani są wszyscy nauczyciele i uczniowie klas I -VI

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.                                                                                                                   Organizatorami konkursu są:  Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Partnerami konkursu są:  Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Patronat honorowy objęli: Wojewoda Małopolski – Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa,  Małopolski Komendant Wojewódzki Policji - insp. Tomasz Miłkowski,  Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak

 Nośmy odblaski - świećmy przykładem!

Samorząd Uczniowski
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Interhead.pl