1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Hej uczniowie! Szkoła wyjdzie wam na zdrowie!

opis niedostepny
opis niedostepny

 

 

 

 

 

 

 

Takie słowa pojawiły się w jednej z uczniowskich piosenek wykonanych podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. 14 października to święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi.  Obchodzone jest ono w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym dniu odwiedził naszą szkołę zastępca wójta – pan Mirosław Smolarek, który  dyrektor szkoły pani Joannie Wysogląd wręczył kwiaty jako wyraz uznania dla wszystkich pracowników naszej placówki. Program artystyczny przedstawiły klasy Va i Vb, a nad całością czuwały wychowawczynie panie Katarzyna Mendyk i Beata Smolarek. Oprawę muzyczną przygotował pan Jarosław Cieciak. Uczniowie wierszem, piosenką podziękowali swoim nauczycielom za przekazywanie wiedzy i trud włożony w kształtowanie serc i umysłów. Symbolem ich wdzięczności stały się herbaciane róże i ręcznie wykonane kartki, które zostały podarowane pracownikom naszej szkoły.


Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty

życzymy takich myśli i marzeń,

które dają się urzeczywistnić,

pięknych, szlachetnych pomysłów,

które podszeptuje serce,

cierpliwości i wytrwałości,

aby służba dzieciom i całemu środowisku

zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Grojcu 

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Samorząd Uczniowski
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Interhead.pl