1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Wyniki VII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

opis niedostepny

Do konkursu zgłosiło się 405 szkół podstawowych. Na podstawie przesłanych sprawozdań ocenie poddano 335 szkół podstawowych z uwagi na brak nadesłanych sprawozdań nie oceniono 70 szkół. Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu Zespół Jury (składający się z przedstawicieli: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), w oparciu o zapisy w Regulaminie VII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” postanowił przyznać jednogłośnie naszej szkole 14 miejsce w konkursie.

Koordynatorka konkursu na terenie szkoły pani Małgorzata Chwierut składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w realizację VII Edycji konkursu. Szczególne gratulacje należą się uczniom codziennie przychodzącym  do szkoły w kamizelkach odblaskowych oraz mieszkańcom Grojca, którzy pamiętają o noszeniu elementów odblaskowych.

Więcej informacji na stronie: 

 Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Nośmy odblaski - świećmy przykładem! 


Edycja                

Ilość szkół zgłoszonych         do konkursu

Zajęte      miejsce       w województwie

Zajęte miejsce   w powiecie

Zajęte miejsce w  gminie

SUMA
PUNKTÓW

     V       2 014       

                            415

45

4

2

885 

VI  2015           

                            259

19

3

2

952

VII 2016

                            405

14

3

2

                  985                 

Jadłospis
Samorząd Uczniowski
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Interhead.pl