1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Akcja "Odblaskowa szkoła"

opis niedostepny

ODBLASKOWA SZKOŁA to coroczna akcja, w której bierzemy czynny udział już po raz czwarty. Ma ona formę konkursu przeznaczonego dla szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Koordynatorkami konkursu na terenie naszej szkoły są  w tym roku panie Izabela Berszakiewicz i Joanna Miłoń – opiekunki samorządu szkolnego.

W opracowanym przez nie planie działań znalazły się liczne konkurencje, rozmaite formy twórczości ( np. plastycznej, literackiej ), imprezy okolicznościowe i inne wydarzenia.

Uczestnikami i jednocześnie współorganizatorami akcji są wszyscy wychowawcy i nauczyciele oraz dzieci i młodzież z klas I-VII.

Mamy nadzieję, że jak w ubiegłych latach uda nam się zaangażować rodziców naszych uczniów, a także wszystkich mieszkańców Grojca, którym bliski jest problem bezpieczeństwa na drodze.

Chcemy przyczynić się do zminimalizowania zagrożeń, z jakimi dzieci spotykają się, codziennie wędrując grojeckimi ulicami: wczesnym rankiem do szkoły, późnym nieraz popołudniem- do domu.

Elementy odblaskowe bez wątpienia zwiększają bezpieczeństwo, dlatego jednym z celów konkursu jest zmobilizowanie władz samorządowych, dyrektorów szkół, a także rodziców do skutecznego wyposażania w nie wszystkich uczniów. Równie ważne jest to, by dorośli systematycznie i skutecznie egzekwowali ustawowy obowiązek używania „odblasków” przez dzieci, pamiętając, że sami powinni być dla nich przykładem.

Akcja „Odblaskowa szkoła” to szansa na promowanie działań najbardziej aktywnych placówek i lokalnych społeczności. Przede wszystkim jednak pozwala na integrację środowiska we wspólnym, niezwykle pożytecznym działaniu.

.Organizatorami są:  Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Partnerzy konkursu to:  Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Patronat honorowy objęli: Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa,  Małopolski Komendant Wojewódzki Policji – p.o.insp. Robert Strzelecki,  Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
Jadłospis
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Samorząd Uczniowski
Interhead.pl