1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Czym dziś jest patriotyzm?

opis niedostepny

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego
zorganizowanego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości

pt. Czym dzisiaj jest patriotyzm?

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu oraz Jednostka Wojskowa Nil im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

1. Cele konkursu:
Rozwijanie zdolności literackich.
Rozbudzanie świadomych postaw obywatelskich, wrażliwości na sprawy społeczne
i motywacji do doskonalenia swojej osobowości.
Zachęcenie autorów do literackich wypowiedzi na temat współczesnego patriotyzmu.
Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
Dbałość o kulturę słowa.
Promowanie osiągnięć uczniów.

2. Ustalenia ogólne:
Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Mogą w nim brać udział wszyscy uczniowie SP im. H. Sienkiewicza w Grojcu zainteresowani konkursem.
Konkurs zorganizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych dla klas I-III oraz IV-VIII.

3. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
Dla sześciorga laureatów: miejsca I,II,III w kategorii klas I-III oraz miejsca I, II, III w kategorii klas IV-VIII dodatkową nagrodą główną będzie wycieczka do Jednostki Wojsk Specjalnych Nil w Krakowie.

Uzyskanie I –ego miejsca w konkursie gwarantuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego i umieszczenie pracy na stronie internetowej naszej szkoły.

Uzyskanie II i III –ego miejsca daje szansę na zdobycie oceny bardzo dobrej z języka polskiego, i umieszczenie pracy na stronie internetowej naszej szkoły.

4. Temat konkursu: Czym dzisiaj jest patriotyzm?

5. Wymagania konkursowe:

Praca – 1 kartka formatu A-4, napisana pismem odręcznym.

Oceniane będą: wybrana forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna , kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.


6. Termin i zasady zgłaszania  się uczestników do udziału w konkursie :

Prace należy oddać do dnia 31 października 2018 r. do p. Moniki Bartosz

7. Przebieg konkursu:

Konkurs jest jednoetapowy. Prace oceniać będzie jury złożone z oficerów jednostki NIL w Krakowie.

8. Ogłoszenie wyników :

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej naszej szkoły , tam także zaprezentowane zostaną ich prace.

Wszelkie informacje można będzie znaleźć również na ściennej gazetce szkolnej w korytarzu głównym na I piętrze.Wszystkich uczniów zachęcam do udziału , a uczestnikom życzę powodzenia!

Monika Bartosz

Szkolny Klub Wolontariatu podczas 28 finału WOŚP
Samorząd Uczniowski
Jasełka dla Kochanych Babć i Drogich Dziadków
Interhead.pl