1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Szkolny konkurs "Symbole Wielkiej Brytanii"

opis niedostepny

W lutym pani Paulina Waliczek i pani Monika Nikiel – Mleczko ogłosiły w naszej szkole konkurs pt.”Symbole Wielkiej Brytanii”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej w formie przestrzennej przedstawiającej wybrany przez siebie symbol Zjednoczonego Królestwa. Na konkurs wpłynęło wiele prac, które były na wysokim poziomie. Uczniowie wykazali się pomysłowością oraz znajomością atrybutów Wielkiej Brytanii. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I – III oraz IV – VIII. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez organizatorów konkursu oraz Radę Rodziców. Dziękujemy za zaangażowanie uczniom, którzy złożyli prace oraz gratulujemy zwycięzcom.

 

opis niedostepny
opis niedostepny
Wycieczka klas IV do Ojcowskiego Parku Narodowego
Wizyta w Bielsku-BiałejZajęcia ekologiczne w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Uroczyste pasowanie klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej
Interhead.pl