1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Podsumowanie szkolnej akcji " Zważ swój tornister "

 Mistrzowie Lekkiego Tornistra 2019
Mistrzowie Lekkiego Tornistra

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzono na terenie szkoły akcję „ Zważ swój tornister”. W jej ramach odbywały się comiesięczne pomiary wagi tornistrów, przygotowano przedstawienie „Lekki Tornister i Zielona Kropeczka”. Na korytarzu szkolnym i w „ Kleksiku” ukazały się informacje dla rodziców i uczniów na temat przyczyn powstawania wad postawy  oraz zasad noszenia tornistra. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z rodzicami i przyszłymi pierwszakami podczas Dnia Otwartego Szkoły „ Zważ tornister przed zakupem!”, podczas którego rozdawano informacje niezbędne przy zakupie tornistra. Przyszli uczniowie uczyli się prawidłowego segregowania i pakowania rzeczy oraz uczestniczyli w turnieju „ Z lekkim tornistrem na plecach”. Powołano Klub Ciekawskich – zdrowe kręgosłupy”. Uczniowie wspólnie z rodzicami prowadzili systematyczne pomiary tornistrów, wyciągali wnioski i zapisywali je na karcie obserwacji. Na podstawie oddanych prac  wyłoniono  „ Ekspertów Lekkiego Tornistra”.   Podczas zajęć w klasie 1a  szukano pomysłów na  rozwiązanie problemu ciężkich tornistrów i plecaków „ Niezwykle przygody ciężkiego tornistra”.

opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
Prelekcja

 

Bardzo owocna była współpraca z pielęgniarką panią Joanną Majkut, która na początku roku dokonała pomiaru wagi wszystkich uczniów klas I - III, co pozwoliło na indywidualne ustalenie  optymalnej wagi tornistra każdego ucznia. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach: Tornister idealny”  i "Przyczyny powstawania wad postawy”

opis niedostepny

 

 

 

 

 

  Jak wynika z przeprowadzonych wśród uczniów ankiet  poszerzyli oni swoją wiedzę na temat konieczności dbania o swoje zdrowie oraz przyczyn powstawania wad postawy.  Zmniejszyła się także waga tornistrów wśród uczniów klas I - III. W rozwiązanie problemu ciężkich tornistrów zaangażowano nauczycieli i rodziców, którzy również pozytywnie wyrazili się na temat przeprowadzonych działań.  Nauczyciele przypominali podopiecznym o konieczności pozostawiania w szkole podręczników i  przyborów oraz obuwia zastępczego. Na drzwiach pojawiły się zachęcające do tego  tabliczki. Uczniowie mieli także możliwość zaangażowania rodziców w organizowane konkursy  i w realizację zadań. Zdobywali wiedzę w sposób kreatywny, gdyż przeprowadzali doświadczenia z pomiarami tornistrów oraz uczestniczyli w konkursach plastycznych i literackich. Uczyli się  odpowiedzialności i konsekwencji swojego postępowania i ich wpływu na stan  swojego zdrowia. Akcja trwa już 17 lat i będzie kontynuowana w następnym roku szkolnym.

Podsumowaniem prowadzonych działań było wyróżnienie 14 uczniów dyplomami „Mistrz Lekkiego Tornistra”  (średnia waga tornistra nigdy nie przekroczyła 3kg) oraz 51 uczniów nagrodami rzeczowymi  (waga  tornistra nigdy nie przekroczyła dopuszczalnej normy). 

Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Uczniom za zaangażowanie realizację akcji „ Zważ swój tornister”oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Prowadząca akcję  Małgorzata Chwierut

 

 

Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Jadłospis
Samorząd Uczniowski
Interhead.pl