1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Międzynarodowy sukces uczennicy z naszej szkoły

opis niedostepny

Hania Płonka, uczennica piątej klasy Szkoły Podstawowej w Grojcu, została nagrodzona w XVIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy światu pokój". Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat - do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Hania została nagrodzona w kategorii wiekowej 7-10 lat. Spośród 543 prac nadesłanych na konkurs, dzieło Hani znalazło się w ścisłym gronie nagród głównych. W konkursie wzięło udział wielu młodych ludzi z różnych zakątków świata. Oprócz prac z Polski, na wystawie pokonkursowej w Oświęcimskim Centrum Kultury można zobaczyć obrazy z Chin, Włoch i Niemiec. Fotografia przedstawia nagrodzoną pracę Hani. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Samorząd Uczniowski
Interhead.pl