1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Samorząd Uczniowski

opis niedostepny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

Przewodnicząca SU: Karolina Sołtysik

Wiceprzewodnicząca SU: Wiktoria Wójcik

W Samorządzie Uczniowskim działa obecnie ponad 30 uczniów z różnych poziomów klas. Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Angażuje w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej. Chętnie włączamy się w akcje charytatywne. Przeprowadzimy liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizujemy również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi rówieśnicy. 

Pamiętajcie, że Samorząd Uczniowski tworzy KAŻDY z Was !!! Czekamy na Wasze pomysły i akcje do zrealizowania.Samorząd Uczniowski
Zabawa karnawałowa
Henryki 201910 grudnia 1905 roku Henryk Sienkiewicz został wyróżniony Nagrodą Nobla.
Interhead.pl