1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Samorząd Uczniowski

opis niedostepny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

Przewodnicząca SU: Karolina Sołtysik

Wiceprzewodnicząca SU: Wiktoria Wójcik

W Samorządzie Uczniowskim działa obecnie ponad 30 uczniów z różnych poziomów klas. Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Angażuje w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej. Chętnie włączamy się w akcje charytatywne. Przeprowadzimy liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizujemy również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi rówieśnicy. 

Pamiętajcie, że Samorząd Uczniowski tworzy KAŻDY z Was !!! Czekamy na Wasze pomysły i akcje do zrealizowania.Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Jadłospis
Interhead.pl