ซูดานใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงโม่เปียกสำหรับแร่ทองคำ