ถ่านหินไอน้ำราคาแคลอรี่ต่ำสุดเหมืองทำงานใช้เวลามากกว่าติดต่ออินโดนีเซีย