เครื่องมืออุปกรณ์แอมป์ที่จำเป็นสำหรับการเตรียมทรายปั้น