ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่าตัวตายคู่ระบุโดยข่าวท้องถิ่นตำรวจ