ความละเอียดของโมดูลัสของเครื่องทรายขนาดกลางหรือหยาบหรือไม่